Regiogalerij

Stationsbrug geopend!

Franeker is de laatste tijd flink onder handen genomen. Zo is onlangs de nieuwe Oosterpoortsbrug geopend en wordt vrijdag 28 okt. 2016 de nieuwe Stationsbrug geopend. Gedeputeerde Poepjes van de Provincie Friesland neemt samen met leerlingen van de Toermalijn, de Kabas en de Opslach de nieuwe brug in gebruik.Categorie


Nieuws & politiek


Franeker Academie

Na afwezigheid van tweehonderd jaar wordt de Franeker Academie nieuw leven ingeblazen. Op 5 oktober werd in de Botniastins een intentieverklaring getekend door alle betrokken partijen: de Gemeente Frankeradeel, de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Gemeente Franeker.


Categorie


Reizen en evenementen


Opening Stadspark in Franeker


 

Opening Stadspark in Franeker


Het Sjaerdemapark in Franeker is op 17 juni heropend door Joop Bekkema. Tevens is het standbeeld ‘Renate’. Onthuld. Het standbeeld is een beeldhouwwerk dat gemaakt is uit een omgewaaide kastanjeboom. Het stadspark van Franeker is na vijfenvijftig jaar grondig aangepakt en opgeknapt. Ik heb een korte compilatie gemaakt van het vernieuwde Stadspark.Gemeente Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.Categorie


Nieuws & politiek


© Copyright. by **PpHVideo** te Franeker.

Deze website is gemaakt door Piet van der Henne.

De website is aangepast d.d.16 Oktober 2018