Montage

Wat is een editor?

Een (video) editor is iemand die beeld- of geluidsmateriaal samenstelt, bewerkt en monteert tot een uitzendbaar item. Dit ‘item’ kan een film zijn of bijvoorbeeld een radio- of televisieprogramma. Ook zijn er online video editors, die - al dan niet in opdracht - filmpjes maken voor websites of social media.


Wat houdt monteren in?

Verzamelen van geluid en beeld;

Selecteren van geschikt materiaal;

Monteren van beelden;

Afstemmen van geluid;

Toevoegen van visual effects, titels en  ondertiteling;

Uitzoeken van passende muziek;

Technisch finetunen van beeld- en  geluidsmateriaal;

Afstemmen met de inhoudelijk  verantwoordelijkheden van de 

productie, zoals regisseurs, en journalisten redacteuren.

Montage studio

Wat doet een editor?

Een editor verzamelt beeld en geluid dat hij of zij vervolgens monteert en bewerkt tot een beeld- of geluidsproductie. Gaat het om een grotere productie, dan wordt de editor hierbij aangestuurd door de bedenker van het verhaal, bijvoorbeeld een regisseur of journalist. Ook zijn er editors die zelfstandig werken en zelf de verhaallijn bedenken, maar hierbij gaat het meestal om kleinere videoproducties voor online.

Deze website is gemaakt door Piet van der Henne

Copyright by **PpHVideo** Franeker

De website is aangepast d.d. 16 september 2020